بازدید نمایندگان هلدینگ سیمان فارس و خوزستان از سیمان ساوه

 

حمید فرمانی، عضو موظف هیات مدیره و مصطفی شهریاری، معاون امور شرکت‌ها در هلدینگ سیمان فارس و خوزستان به همراه کمال صدیقی، مدیرعامل سیمان ساوه از این کارخانه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان، در این بازدید صدیقی به معرفی و عملکرد شرکت توسط پرداخت. در ادامه شهریاری، معاون امور شرکتهای هلدینگ فارس و خوزستان با اشاره به برآورده شدن تمامی شاخص های عملیاتی تعیین شده، گفت: پذیرش سهام شرکت سیمان ساوه در بورس اتفاقی مهم است. این امر باعث افزایش شفافیت مالی و رشد قابل توجه ارزش هلدینگ در بازار خواهد شد.

وی همچنین به بحث تمرکز در جمع آوری اطلاعات در هلدینگ فارس و خوزستان و همچنین برگزاری جلسات ماهانه بررسی گزارش عملکرد بر اساس TLR اشاره کرد.

حمید فرمانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی هلدینگ فارس و خوزستان با رجوع به بیانات رهبر معظم انقلاب، تقویت تولید داخلی جهت رفع اثر تحریم‌ها را به عنوان یک امر راهبردی و استراتژیک برشمرد و ایجاد اشتغال با نگاه توسعه گرانه و نه خیریه‌ای را امری ضروری دانست.

به عقیده فرمانی حلقه مفقوده اکثر فعالیت‌ها مدیریت صحیح عنوان است. او همچنین بر حفظ و تکریم و آموزش نیروهای انسانی به عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان حتی بعد از بازنشستگی تاکید کرد.

این عضو موظف هیات مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان در ادامه از سهامداران، مشتریان، شرکای تجاری،  تامین کنندگان، کارکنان و جامعه به عنوان ذینفعان اصلی سازمان نام برد و وظیفه مدیریت را ایجاد و حفظ توازن منافع مشترک ذینفعان دانست.

فرمانی با تاکید بر این که استمرار فعالیت سازمان در گرو رضایت تمامی ذینفعان است، گفت: موضوع دیگری که باید در نظر داشت این است که تفکر جزیره‌ای از سازمان جدا شود. این تفکر آسیب های زیادی را تا کنون وارد کرده است.