تقدیر صمیمانه وزیر کار از محمد رضوانی فر

 

تقدیر صمیمانه وزیر کار از محمد رضوانی فر

محمد شریعتمداری در صفحه توییتر خود به دریافت گزارش حسابرسی شستا به طور مقبول و بدون شرط پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تقدیر از عملکرد محمد رضوانی فر، مدیرعامل شستا و تبریک به ذی نفعان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی صفحه توییتر خود نوشت:

شستا پس از ۲۲ سال بالاترین رتبه ارزیابی گزارش مالی پاک را از سازمان حسابرسی با عنوان مطلوب و بدون شرط دریافت کرد. این رخداد بی سابقه کنار سودآوری، بیانگر تلاش بی پایان شستا و اعمال شفافیت و خرد است. دم فرمانده هوشمندش، دکتر محمد رضوانی فر گرم. تبریک به همه ذی نفعان شستا

.https://tamin-cement.com/wp-content/uploads/2020/10/%DB%B1-432x600.jpg