جزئیات عملکرد هلدینگ تابعه شستا در نیمه نخست سال 1398 منتشر شد

         رشد۹۴درصدی سود خالص سیمان تامین

         ساماندهی ۱۹ شرکت کم بازده بهبود روند فروش سیمان در شرکت‌های تابعه سیمان تامین

         عرضه سیمان تامین و شرکت‌های تابعه در بورس

         رشد فروش ۲ برابر میانگین صنعت و کشور

         همراهی با سیاست‌های اقتصادی کشور در سیمان تامین

         احقاق حقوق در پرونده‌های معوق از گذشته

 

رضوانی فر مدیرعامل شستا

         روند سوددهی شرکت‌های شستا ادامه دارد

         شرکت سیمان تامین یکی از شرکت های پیشرو است

         پیگیر خسارت‌های وارده به منافع شستا از دوره‌های گذشته تاکنون هستیم

 

رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین

         آغاز فاز دوم بهبود وضعیت شرکت‌های تابعه سیمان تامین

         در ۶ ماهه دوم سال انتظار رشد بیشتر دور از ذهن نیست

         قیمت تمام شده در شرکت های تابعه کاهش خواهد یافت

 

منتشرشده درروزنامه ایران امروز۱۶ آذر۱۳۹۸- صفحه۶

لینک مطلب در سایت سیمان تامین

لینک در روزنامه ایران