آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 

 


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مجموعه ورزشي تلاش واقع در تهران - خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم -نرسيده به پارک وي-خيابان استقلال برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم وفق ماده 99 قانون تجارت تا تاريخ 1401/02/10 مي توانند در ساعات اداري جهت حضور در جلسه با ارائه کارت ملي و کارت سهامداري به يکي از آدرس هاي ذيل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دريافت نمايند. آدرس: تهران-ميدان آرژانتين-خيابان احمد قصير-خيابان هفدهم-پلاک 21 - طبقه چهارم 
 

لینک آگهی کدال

لینک مشاهده آنلاین جلسه مجمع