مناقصات و مزایدات

مناقصه رستوران شرکت سیمان ساوه

دانلود فايل

مناقصه خريد زنجیر الواتور

دانلود فايل

مناقصه خرید 500000 تن سنگ آهک

دانلود فايل

مناقصه حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر سیمان سفید

دانلود فايل

مناقصه خدمات نظافت و تامین نیروی انسانی سیمان ساوه

دانلود فايل

مناقصه عمومی خرید 16000 کیلوگرم الکترود و انجام عملیات سخت پوشکاری

دانلود فايل

اسناد فراخوان عمومی خرید آسیاب سیمان گلوله ای و سپراتور

دانلود فايل

اسناد فراخوان عمومی خرید آسیاب سیمان گلوله ای و سپراتور

دانلود فايل

آگهي مناقصه نوبت دوم خرید 60,000 تن سنگ آهن

دانلود فايل

آگهي مناقصه نوبت دوم خرید3000تن کائولن

دانلود فايل

آگهي مناقصه خرید کائولن

دانلود فايل

آگهي مناقصه خرید سنگ آهن

دانلود فايل

مزایده حضوری کلینکر و سیمان سفید

دانلود فايل

مناقصه نوبت دوم جوشکاری و عایقکاری

دانلود فايل

آگهي مزایده کلینکر

دانلود فايل

آگهي مناقصه بازرسی،مشاوره و جوشکاری

دانلود فايل

مناقصه عایق کاری کارخانه سیمان سفید و خاکستری ساوه

دانلود فايل
دانلود فایل
آگهی مناقصه خرید سنگ کائولن
دانلود فایل
دانلود فایل
×