به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ساوه:

افتتاح نانوایی صنعتی شرکت سیمان ساوه به ظرفیت ۵۰ عدد کیسه آرد معادل ۲۰.۰۰۰ عدد قرص نان در روز بطور رسمی در کارخانه سیمان خاکستری ساوه افتتاح و تولید خود را در انواع نان های صنعتی آغاز کرد.

بر اساس این گزارش : با آغاز سهمیه بندی آرد در کشور ، این شرکت برای تهیه و تامین روزانه نان با مشکل مواجه شده بود که با درایت و تلاشهای مهندس فقیهی مدیرعامل شرکت تصمیم به راه اندازی این واحد گرفته شد.

مهندس فقیهی افزود که افتتاح این نانوایی، توانسته مشکل تامین نان کارگران این شرکت را برطرف کند و بحمدالله با تامین آرد مورد نیاز بتوانیم این روند را ادامه دهیم.

افتتاح نانوایی صنعتی شرکت سیمان ساوه

افتتاح نانوایی صنعتی شرکت سیمان ساوه