کسب مقامات برتر کشوری و افتخارات در حوزه صنعت سیمان توسط شرکت سیمان ساوه در این سال ها نشانگر قدمت، کیفیت و صلاحیت این شرکت و محصولات این شرکت می باشد.

 • تولید کننده نمونه استان مرکزی – سال 1383
 • صادر کننده نمونه استان مرکزی – سال 1386
 • کارآفرین برتر استان مرکزی – سال 1386
 • واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی – سال 1390
 • دریافت تندیس طلایی کیفیت استاندارد مصالح ساختمانی – سال 1390
 • واحد صنعتی نمونه استان مرکزی – سال 1391
 • واحد صنعتی نمونه استان مرکزی – سال 1393
 • دریافت تندیس زرین صنعت برگزیده سبز کشور – سال 1394
 • تولید کننده نمونه استان مرکزی – سال 1394
 • دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشور – سال 1395
 • دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشور – سال 1396