دفتر مرکزی:
  • نشانی: تهران – آرژانتین – خیابان احمد قصیر. خیابان هفدهم (بهزاد شفق)- پلاک 21
  • کدپستی:1513848113
  • تلفن:31-02188100729
کارخانه سیمان سفید:
کارخانه سیمان خاکستری (زرند) :