استانداردها و

گواهینامه ها

دریافت گواهی نامه های معتبر داخلی از جمله استاندارد ملی ایران و تایید صلاحیت از مرکزملی تائید صلاحیت ایران NACI، در کنار گواهینامه های بین المللی ISO ،IAS و PCT گواه بر کیفیت محصولات سیمان ساوه می باشد.

تصاویر iso اخذ شده  و همچنین تاییدیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را در زیر می توانید مشاهده کنید: