سیمان سفید صادراتی ساوه

سیمان سفید صادراتی ساوه در رده مقاومتی 52.5/SW  با درجه سفیدی بالای 91 درصد قرار دارد و دارای خصوصیات فیزیکی مانند بلین بالا، مقاومت 28 روزه بالای 57 مگاپاسگال تولید میگردد و درصد الک آن بسیار پایین و نزدیک به صفر می باشد. حداقل مقاومت فشاری 28 روزه آن 54 مگاپاسکال است. این سیمان در کارهای نماهای تزئینی، قطعات پیش ساخته بتنی GRC در کشورهای همسایه مانند عراق، عمان، امارات، قطر، قزاقستان و روسیه مورد استفاده قرار می گیرد.

سیمان سفید صادراتی Export white cement