سیمان پرتلند تیپ 1 ساوه

سیمان پرتلند تیپ 325-1

این نوع سیمان خاکستری تحت عنوان سیمان پرتلند معمولی OPC (Ordinary Portland Cement) نامیده می شود. سیمان پرتلند تیپ 1 بر اساس مقاومت 28 روزه به سه رده مقاومتی 325 ،425 و 525 تقسیم بندی که این سیمان اولین رده سیمان تیپ یک بوده و برای مصارف عمومی در ساخت ملات و بتن کاربرد دارد.

سیمان پرتلند تیپ 425-1

این سیمان در رده میانی از انواع سیمان تیپ یک قرار از ویژگیهای این محصول می توان به کاهش مصرف سیمان برای دستیابی به مقاومت ثابت بتن ، دوام بیشتر بتن ساخته شده با آن نسبت به سیمان 325-1 و قابلیت قالب برداری زودتر نسبت به سیمان 325-1 اشاره نمود.

سیمان پرتلند تیپ 525-1

این سیمان در رده سوم از انواع سیمان تیپ 1 قرار دارد و دارای مقاومت بالاتر نسبت به دو رده قبلی می باشد و جهت ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و کاهش هزینه های جانبی کاربرد دارد .

سیمان پرتلند تیپ 1 Type 1 Portland cement