سیمان پرتلند آهکی PKZ ساوه

سیمان پرتلند آهکی PKZ در تهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند تیپ 325-1 بکار می رود قابلیت کاربرد دارد . در این نوع سیمان خاکستری بعلاوه نفوذ پذیری بتن کاهش یافته و در نتیجه بتن سخت شده حاوی این تیپ سیمان در برابر یخ زدن و آب شدن املاح یخ زا و عوامل شیمیایی بهبود می یابد. قیمت ارزان ، کاهش نسبت آب به سیمان مصرفی در اسلامپ ثابت ، قابلیت پمپاژ مطلوب تر بتن تازه و کاهش شوره زدن در بتن از جمله برتری های این سیمان نسبت به سیمان پرتلند تیپ 325-1 می باشد.
سیمان پرتلند آهکی Lime Portland cement PKZ