سعید زهری معاون فنی و اجرایی سیمان ساوه

سعید زهری

معاون فنی و اجرایی

 • تحصیلاتمهندسی شیمی از دانشگاه تهران
 • سوابق
 • معاون فنی و اجرایی سیمان لارستان
 • مدیر کارخانه سیمان لارستان

مسعود زهره بندیان

معاون مالی و اداری

 • تحصیلاتلیسانس حسابداری (حسابدار رسمی)
 • سوابق
 • معاون مالی و مدیر مالی سیمان بجنورد
 • معاون مالی و مدیر مالی سرمایه گذاری الوند
 • مدیر مالی شرکت سیمان ساوه

امین معصومیان

معاون بازرگانی و فروش

 • تحصیلاتکارشناسی ارشد - مهندسی برق - الکترونیک
 • سوابق
 • مدیر بازرگانی سیمان قاین