تفاهم نامه همکاری بین شرکت سیمان ساوه و شرکت مالیبل سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ساوه:

در راستای بهره مندی از تمام ظرفیت ها و منابع قابل استفاده در چرخه تولید و همچنین حمایت از فرایند رشد تولید و مهار تورم، این تفاهم نامه بین شرکت مالیبل سایپا به عنوان واگذار کننده و شرکت سیمان خاکستری ساوه به عنوان دریافت کننده منعقد شد.

این مراسم با حضور مدیرعامل محترم شرکت سیمان ساوه جناب آقای مهندس فقیهی و مدیرعامل محترم شرکت مالیبل سایپا جناب آقای مهندس مسلم پور و اعضای محترم هیئت مدیره این شرکت و جناب آقای مهندس قمی رئیس کارگروه محیط زیست گروه سایپا برگزار شد.

مدیریت هر دو مجموعه مالیبل و سیمان ساوه با ابراز خرسندی خود در راستای استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در کارخانجات خود و به منظور بهره گیری و باز تولید مواد پسماندی و برگشت مواد به چرخه تولید و کمک بیشتر به محیط زیست این تفاهم نامه را که گامی موثر در کاهش آلایندگی محیط زیست است را امضا کردند.