فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت سیمان ساوه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ساوه:

ارزیابی شرکت سیمان ساوه در جایزه ملی تعالی و پیشرفت در خرداد 1403 صورت پذیرفت. طی این فرآیند کلیه کارگروه‌ها مطابق با 32 زیر معیار مدل تعالی سازمانی عملکرد خود را تشریح کردند.

مدل این جایزه برای ارزیابی شرکت‌ها برگرفته از مدل تعالی EFQM2013 و بر اساس منطق RADAR می‌باشد، که نتایج کسب و کار، نتایج مشتریان، فرآیندها، محصولات و خدمات، استراتژی، نتایج جامعه، نتایج کارکنان، بهره‌وری و … از شاخص‌های مهم آن می‌باشد.

مرکز ملی تعالی و پیشرفت با نظر به منویات مقام معظم رهبری (دامه برکاته) و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با هدف توسعه فرهنگ تعالی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق بستر سازی لازم و برنامه‌ریزی یکپارچه و طرح‌ریزی مدلی اسلامی-ایرانی(بومی) با محوریت تعالی سازمانی، اقتصاد مقاومتی و اخلاقیات از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نمود.

چند نمونه از مهمترین اهداف این سازمان:

  • ارزیابی و بررسی بهره‌وری شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها با استفاده از ابزار و مدل‌های مناسب
  • بستر سازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری در سازمان ها
  • تشویق سازمان ها برای انجام عملیات خودارزیابی جهت شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود
  • تقویت قابلیت های سازمانی بمنظور چابکی سازمان‌ها در کسب وکار
  • ارج نهادن به سازمان های متعالی و بهره ور و تقدیر از مدیران و کارکنان آن ها

 

انجام فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت انجام فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت انجام فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت انجام فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت انجام فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت