به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ساوه:

برگزاری مراسم جشن درختکاری در شرکت سیمان ساوه انجام شد.

این مراسم با حضور جناب آقای مهندس یوسفی مدیرکل اداره محیط زیست استان مرکزی و جناب آقای مهندس رستم خانی رئیس اداره محیط زیست شهرستان زرندیه در شرکت سیمان ساوه صورت پذیرفت.

مهندس مهدی فقیهی مدیرعامل محترم شرکت سیمان ساوه در حاشیه‌ای از این مراسم و سنت حسنه اشاره داشتند که کاشت هر درخت بیانگر عزم و اراده ما برای خلق دنیای زیباتر و نشانگر این است که انسان می‌تواند، توانایی ایجاد و تغییر است و میراثی است که برای نسل‌های آینده به جای می‌گذارد و ما با کاشت هر درخت می‌توانیم شاهد بهبود تاثیرات مثبت بر کیفیت هوا حفظ آب کاهش فرسایش خاک و ارتقاء تنوع زیستی باشیم.

درختکاری عملی است که فراتر از یک روز مشخص در تقویم به عنوان سنتی زیبا و معنادار در آموزه‌های اسلامی جای دارد و
کاشتن درخت یکی از روشن‌ترین مسئولیت‌های هر انسان در جهت حفاظت از محیط زیست و ترویج زندگی پایدار است.

 

جشن درختکاری:کاشتن بذر امید در دل طبیعت

جشن درختکاری:کاشتن بذر امید در دل طبیعت
جشن درختکاری:کاشتن بذر امید در دل طبیعت

جشن درختکاری:کاشتن بذر امید در دل طبیعت