جناب آقای مهندس علی اکبر الوندیان

انتصاب شایسته  حضرت عالی به عنوان دبیر محترم انجمن صنفی سیمان کشور

را به شما تبریک عرض نموده ، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزدمنان

مسالت می نماییم.

با کمال تشکر

روابط عمومی شرکت سیمان ساوه