جهت شرکت در مناقصه می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهي مناقصه خريد 420 عدد كاسه الواتور

 

برگ شرايط شركت در مناقصه

 

قرارداد خريد كالا (كاسه الواتور)

 

نقشه ي تاييد شده كاسه ی الواتور كلينكر