بازدید مدیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت از شرکت سیمان ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ساوه:

جناب آقای مهندس هادیان سرپرست اداره کل فرآوری مواد پیشرفته وزارت صنعت و معدن،جناب آقای مهندس بسطامی رئیس سازمان نظام مهندسی ایران و جناب آقای مهندس عالیخانی معاونت معدنی سازمان صنعت و معدن استان مرکزی ضمن بازدید از معادن و نحوه استخراج مواد معدنی در کارخانه سیمان خاکستری ساوه از نحوه کنترل و باسکول معادن نیز نظارت کردند.

این بازدید در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفت تا هرچه زودتر سیستم مانیتورینگ آنلاین معادن شرکت سیمان ساوه به بهره برداری برسد تا به سمت استفاده از سیستم‌هایی که مبتنی بر شخص نباشد، بروند.

درنهایت با نظارت مهندس فقیهی مدیرعامل محترم شرکت سیمان ساوه و مدیر معادن این شرکت، سیستم مانیتورینگ به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت.

 

بازدید مدیران وزارت صمت از شرکت سیمان ساوه

بازدید مدیران وزارت صمت از شرکت سیمان ساوه

بازدید مدیران وزارت صمت از شرکت سیمان ساوه

 

بازدید مدیران وزارت صمت از شرکت سیمان ساوه